Biedrības "ALIVE" biedra reģistrācijas forma

Apliecinu, ka vēlos kļūt par Biedrības "ALIVE" biedru un saņemt informāciju un jaunumus savā e-pastā. 
Apliecinu, ka esmu informēts, ka man kā Biedrības "ALIVE" biedram ir priekšrocības uz visiem Biedrības "ALIVE" rīkotajiem pasākumiem, kā arī kā Biedrs saņemšu atlaidi uz Biedrības "ALIVE" rīkotajiem pasākumiem saskaņā ar katra atsevišķa pasākuma specifiku un politiku, kā arī atlaižu sistēmu.
Apliecinu, ka esmu informēts, ka reģistrēsanās Biedrības "ALIVE" biedra kārtā ir bez maksas.
Apliecinu, ka esmu informēts, ka Biedrība "ALIVE" ir sabiedriskā labuma organizācija, kas gadījumā, ja es izlemšu ziedod, dod man papildus atlaides nodokļiem. Esam sabiedriskā labuma organizācija: Statuss piešķirs 2017.gada 12.jūnijā (Labdarības un Pilsoniskas sabiedrības attīstības jomās)

Norēķinu rekvizīti ziedojumiem (brīvprātīgi):

Biedrība “ALIVE”
Reģ.Nr. 40008242644
Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 10 - 29, LV-2166
Banka: AS Seb Banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV89UNLA0055000092005

Ar šo apliecinām, ka datiem tiks ievēroti visi personas datu neaizskaramības noteiktumi un likumi un personas dati tiks izmantoti tikai saskaņā ar LR likumdošanu. 

Apstiprinājums par Biedrības "ALIVE" biedra statusu tiks izsūtīts 7-28 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas. Kopā ar apstiprinājumu par biedra statusu, saņemsi arī biedra kodu, kuru būs jāievada vai jāuzrāda katru reizi, kad vēlēsies saņemt biedra priekšrocības. Biedra kods sastāv no pieciem burtiem un sešu ciparu zīmes. Paraugs: ALIVE123456

 
* norāda uz nepieciešamo
Lūdzu ievadīt tikai ciparus bez domu zīmes pa vidu
Email Marketing Powered by Mailchimp